دبستان غیردولتی پسران ایران زمین اداره آموزش و پرورش اصفهان

ابعاد زمین های ورزشی

ابعاد زمین بدمینتون

اندازه های زمین:

زمین بدمینتون بصورت مستطیل می باشد و جهت بازی تیمی تک نفره و دو نفره بکار می رود. اندازه زمین بازی تیم تک نفره 13.40 در 6.10 متر می باشد ( مساحت69=.41 متر مربع، همراه با خطوط مرزی). پهنای خط کشی 40 میلیمتر و به رنگ سفید یا زرد می باشد. زمین مناسب بدمینتون، از کفپوشهای غیر لغزنده و از جنس چوب یا مشابه آن ساخته شده است.

 

فضاهای اطراف زمین:

در اطراف زمین بدمینتون دست کم 2 متر فضای خالی قرار دارد. همچنین برای زمینهای بازی مجاور نیز 2 متر فضای خالی اضافه می گردد.

 

ادامه مطلب...