دبستان غیردولتی پسران ایران زمین اداره آموزش و پرورش اصفهان

مقام های ورزشی

سال تحصیلی 99 - 98

رتبه اول در مسابقات طناب کشی

آقایان کیان طالبیان - محمد امین کاظمی - سید آرین موسویان  - امیر حسن پور - پویا نصر

سال تحصیلی 98-97 

رتبه اول ناحیه در مسابقات بدمینتون 

آقایان محمدرضابانکی – امیرمحمدکاظمی –ایلیا زمانی – محمدمهدی نجات بخش-محمدرضا بهارزاده

رتبه پنجم والیبال ناحیه 3 

آقایان عادل قاضی عسگر – سپهر صالحی – امیررضا هاشمی – فرزین اسدی -  رهام مصطفوی- بنیامین والی

جزو ده تیم برتر مسابقات ناحیه در رشته شطرنج که با حضور 40 تیم برگزار شد.

سال تحصیلی 97-96 

رتبه اول ناحیه در مسابقات بدمینتون :

آقایان محمدرضابانکی – امیرمحمدکاظمی –محمدحسین اسلامی – محمدمهدی نجات بخش

رتبه دوم استان در مسابقات بدمینتون

آقایان محمدرضابانکی – امیرمحمدکاظمی

رتبه سوم در پرش ارتفاع

توسط آقای اشکان اسدی

رتبه دوم در پرتاب توپ 

آقای محمدحسین اسلامی

رتبه چهارم در پرش طول در مسابقات د ومیدانی 

آقای محمدحسین اسلامی

رتبه اول مسابقه صخره نوردی 

آقای رادمان زارعیان، آرمین اشتیاقی

رتبه دوم مسابقات صخره نوردی 

آقای محمدهادی نعمتی و رتبه سوم توسط کورش اطرج.

کسب عناوین اول، دوم و سوم در رشته های دارحلقه، حرکات زمینی ، خرک و قارچ در مسابقات ژیمناستیک ناحیه 3 

آقای بهشاد گلشنی

سال تحصیلی 96-95 

رتبه دوم مسابقه صخره نوردی 

آقای رادمان زارعیان و رتبه سوم توسط آقای آرمین اشتیاقی.

  کسب رتبه عالی در برگزاری هفته تربیت بدنی سال 97-96 از آموزش و پرورش ناحیه 3

کسب رتبه برتر در ارزشیابی تربیت بدنی سال 97-96 از آموزش و پرورش ناحیه 3

 

ادامه مطلب...