دبستان غیردولتی پسران ایران زمین اداره آموزش و پرورش اصفهان

فرهنگ و هنری

کسب رتبه سوم در مسابقه کتابخوانی ناحیه سال تحصیلی 99 - 98

آقای سید امیر موسوی

کسب رتبه پنجم کشوری در جشنواره سرود مجازی سال 99 - 98

با عنوان در خانه بمانیم

خانواده محترم کامران منش

کسب رتبه اول ناحیه در مسابقات نقاشی هماهنگ سال 99 - 98

آقایان: آرتین ضرغامیان ، کیان دهقانی ، ماهان دهقانی ، فرنام امانی نژاد

فربد نقشینه ، سجاد احسنی ، یوسف فقیه ، علی مهدی دوست ، امیر پارسا یغمایی ، رادمان زارعیان ، آریا مهرکش ، آرین توکلی ، کوروش سید قلعه

راهیابی به مرحله ناحیه جشنواره جابربن حیان سال 99 - 98

آقای مهدیار پراندخ در رشته خاطره نویسی                                                                            

آقای هومن نیک خواه در رشته داستان نویسی

                                                                                 آقای آروین وکیلی در رشته داستان نویسی

بازیگر برتر ناحیه 3 آموزش وپرورش

آقای رهام مصطفوی

رتبه دوم ناحیه در سیاه قلم

آقای سینا مایلی

رتبه دوم قطب در خوشنویسی

آقای ارشیا ایروانی

کسب مقام اول قطب در مسابقات نقاشی

آقای حنیف حسینی و کسب مقام دوم در همین رشته توسط آقای امین خلیفه سلطانی