دبستان غیردولتی پسران ایران زمین اداره آموزش و پرورش اصفهان

کسب رتبه دوم مسابقات صخره نوردی

دهه فجر

اردو

جشنواره غذای سالم

جشن قرآن کلاس اول