دبستان غیردولتی پسران ایران زمین اداره آموزش و پرورش اصفهان

انجمن اولیا و مربیان

به منظور تامین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیاء محترم دبستان پسران ایران زمین، در سال تحصیلی جاری مطابق سنوات گذشته انجمن اولیاء و مربیان مدرسه با مشارکت شما خانواده های محترم در جلسه مجمع مهرماه با برگزاری انتخابات تشکیل گردیده است. اعضا انجمن در این دوره بر این باورند که  انجمن اولیاء و مربیان با تلاش برای حمایت از حقوق والدین و با هدفمند کردن فعالیت­های خود می­تواند به سهم خویش در حل مشکلات موثر بوده و زمینه لازم  برای ارتباط بیشتر خانواده با مدرسه را به وجود آورند که حاصل آن بهبود کیفی آموزش در همه پایه ­های تحصیلی دبستان پسران ایران زمین خواهد بود.بر این اساس با توجه به نقش کلیدی اولیاء در موفقیت تحصیلی و تربیتی فرزندان و از سویی ضرورت جلب مشارکت حداکثری خانواده­ ها در فعالیت­ های مدرسه،بدینوسیله اعضا انجمن ضمن دعوت از همه شما پدران و مادران محترم برای همراهی با برنامه ­های انجمن اولیاء و مربیان در سال طی یکسال تحصیلی،آمادگی خود برای رسیدگی به درخواست­ ها و مشکلات مرتبط با دانش آموزان و مدرسه را اعلام می­نمایند.

" جناب آقای بیژن عزیز خانی "

" جناب آقای عبدالله مرادی"

" سرکار خانم محبوب باقری"

" سرکار خانم مهرنوش کیانی"

" سرکار خانم ساناز طباطبایی "

"جناب آقای مسعود رضوانی "