دبستان غیردولتی پسران ایران زمین اداره آموزش و پرورش اصفهان

مدیریت دبستان

شرح مختصر از فعالیت های انجام شده مدیر آموزشگاه جناب آقای مهدیقلی گودرزی کارشناس ارشد روانشناسی مثبت گرا :

63/7/1 ورود به آموزش و پرورش

معلم آموزش ابتدایی مدت کوتاهی

دبیر راهنمایی به مدت 6 سال

دبیر متوسطه به مدت 10 سال، دبیر نمونه ناحیه 5 سال 1383

معاونت پرورشی و مسئول هسته مشاوره 5 سال

مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره به مدت 1 سال

مسئولیت گروه های درسی (ادبیات) 7 سال

تدریس در دبیرستان های امام باقر(ع) نمونه سلامتیان پیش دانشگاهی غدیر، شهید اژه ای، دبیرستان دانشگاه

تدریس در آموزشکده های فنی شهرستان خونسار و شهید مهاجر به مدت 4 سال

تدریس در دانشسراها و دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

تدریس هنر و خوشنویسی همزمان با سایر دروس

عضو شورای آموزش و پرورش به مدت 7 سال

فعالیت در حوزه های مختلف فرهنگی، کمیته امداد و ...

مدرس آموزش خانواده به مدت 22 سال

حضور در مراکز مشاوره خصوصا مهرآفرین

چاپ کتاب شعر با عنوان "نخل وفا" که 4 بار تاکنون به چاپ رسیده است

ویرایش کتاب "بچه های فیلسوف" نوشته دکتر رضاعلی نوروزی

کسب 6 رتبه برتر ورزشی رشته والیبال در سطح نواحی اصفهان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوانسار خدود 3 سال

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان از سال 1387 تا 1396